بخش آموزش / ما تجارب خود را با شما به اشتراک میگذاریم

مدیریت فیلد های عضویت:

برای مدیریت فیلد های عضویت، به قسمت مدیریت کاربران رفته و مدیریت فیلدهای عضویت را کلیک می کنیم.

 

قسمت لیست فیلدها ، فیلد های مشخص شده را به ما نمایش می دهد . در باکس ترتیب ، می توانیم با کلیک بر روی علامت فلش ، فیلد را جا به جا کنیم و آن را بالاتر یا پایین تر از فیلد های دیگر قرار دهیم .

در قسمت عملیات،با کلیک بر روی قلم می توانیم فیلد را ویرایش وبا کلیک بر روی ضربدر آن را پاک نماییم .

< ادامه مطلب

مدیریت صفحات اضافی:

صفحات اضافی ،صفحه های ثابت وب سایت می باشند.(برای مثال صفحه تماس با ما ،صفحاتی که برای لینک گذاری استفاده می کنیم وغیره.)، که برای ساختن این صفحات وارد منوی مدیریت مطالب می شویم و بر روی گزینه صفحات اضافی کلیک می کنیم .

 

< ادامه مطلب