IRANCMS | سایت ساز آنلاین ایرانی
 • اسلایدر
 • اسلایدر

  اسلایدر:

  به قسمت مدیریت ظاهر می رویم واسلایدر را کلیک میکنیم .

  در صفحه ی باز شده ، در قسمت تصاویر اسلایدر، تصاویری که بارگذاری کردیم و در اسلایدر نمایش می دهد را، می توانیم مشاهده کنیم . در قسمت چپ هر تصویر، آیکن ضربدر، به معنای پاک کردن آن تصویر و آیکن قلم ، برای ویرایش تصویر و لینک می باشد .

   

  بعد از کلیک بر آیکن ویرایش، صفحه ی زیر را مشاهده می کنیم که عنوان تصویر، آدرس لینک تصویر، توضیح تصویر ، آدرس تصویر (با کلیک بر روی ضمیمه و انتخاب تصویر از سیستم و یا

  را وارد می نماییم ،thumbnail مدیریت فایلها ، تصویر اصلی اسلایدر انتخاب می کنیم)، آدرس تصویر

  )، سیستم به صورت خودکار می تواند عکس اصلی اسلایدر را Thumbnailبا زدن تیک ایجاد خودکار(

  کوچک کرده و در اسلاید قرار دهد و بعد ویرایش تصویر را کلیک می کنیم .

  برای افزودن تصویر، عنوان تصویر ، لینک تصویربرای ورود به صفحه ی مورد نظر ، توضیح تصویر را وارد می کنیم و آدرس های تصاویر خود را هم وارد می نماییم و در صورت نیاز،تیک ایجاد خودکارو ثبت تصویر را می زنیم .

  در بخش تنظیمات اسلایدر، می توانیم عرض و ارتفاع تصاویر
  Thumbnail را تغییردهیم و در قسمت قالب اسلایدر، می توانیم با توجه به نوع سایت انتخابی ، اسلایدر را تعویض کنیم . باید توجه داشت که انتخاب اسلایدر، براساس نوع سایت و رنگ بندی و ترکیب باشد تا سایت از لحاظ زیبایی مشکلی نداشته باشد .

   

  )
  )
  پنجشنبه 13 اسفند 1394
  اسلایدر,تصاویر,مدیریت ظاهر,مدیریت فایلها,ویرایش تصویر

  كد امنيتي