بخش آموزش / ما تجارب خود را با شما به اشتراک میگذاریم

 بزودی کمیته‌ای مشترک بین معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات تشکیل خواهد شد و از آنجا که بحث فضای مجازی در جامعه‌ی امروزی مهم‌ است، فضای مجازی امروز سن و سال و تحصیلات نمی‌شناسد و این فضا تبدیل به یک فضای همگانی شده است.

< ادامه مطلب

 کارآفرینی از بسیاری جهات رسیدن به استقلال است. شما رئیسی نخواهید داشت. هیچ ناظر و همکاری روی برنامه ی کاری و موفقیت هایتان نظارت نخواهد کرد. در عوض سرنوشتتان در دستان خودتان خواهد بود و برای تمام کارهایی که خواهید کرد تنها به خودتان پاسخگو خواهید بود.


< ادامه مطلب